PODPOŘTE AUTORA I PROJEKT Kostějův svět jakoukoli částkou.

číslo účtu Unicredit bank 1174457013/2700

IBAN: CZ20 2700 0000 0011 7445 7005

SWIFT/BIC: BACXCZPP

Stav konta: 2 100 Kč


FILM, KTERÝ NIKDY NEVZNIKL, ALE VZNIKNOUT MOHL:

New Czech movie “Nelitostne” by director Zbyněk Fiala and screenwriters Radek Hromuško and Tomáš Hanák is a movie about dark, hidden sides of our souls. “Nelítostně” is a movie about the fear inside us, agony of losses and hidden brutality that is quietly passing by but is accompanying every single step of ours.

An ordinary Saturday night ends up with images of a dreadful violence. At the end of the night there is brutally murdered 17-year old girl lying in the snow. It is not complicated to find murderers who confess to the homicide immediately after being arrested. Although it looks like a common case of a crime passionel, after few days a TV reporter Richard arrives to cover the story. Even he himself doesn’t really know why it cought his eye. It should be yet another ordinary homicide and he reported on so many! He senses, though, that this time it is ”a different” case. He is wondering about the symbology of the death of a teenage girl who was stabbed and beaten to death by her ex-boyfriend and his friends right in front of her parent’s windows.

A routine of working on a coverage is slowly turning into a dramatic and dark story full of pain and brutality. Richard with his staff untwists thin fibres of relationships within the families of both the victim and her murderers, and their friends. Single parts of the mosaic slowly fit into the frame and create a curious and obscure picture that no one wants to believe to. Reporter’s fatal Capote-like doggedness is carrying him away. 

We fear the most of the pictures inside us and for that Richard becomes part of an strange deformed reality of an odd gang of the young. First time in his life he becomes scared but still he can’t stop himself. He passed the last reentry point and so there is no way back and the truth will get him itself (herself?)…

Murderers are in prison, the cover story is finished, life is returning back to normal and somewhere in the streets…

Does anyone really want to know the truth, when even sensing the truth evokes the fear/is alarming/is frightening?


A česky:

Nelítostně – synopse

Nový český film „Nelítostně“ režiséra Zbyňka Fialy a scenáristů Radka Hromuško a Tomáše Hanáka je filmem o temných, skrytých místech v našich duších. „Nelítostně“ je film o strachu v nás, bolesti ztrát a skryté brutalitě, která kolem tiše prochází, ale provází nás na každém kroku. 

Jedna běžná sobotní noc skončí děsivými obrazy plnými násilí a na jejím konci leží ve sněhu brutálně zavražděná sedmnáctiletá dívka. Není složité najít vrahy a ti se k vraždě bezprostředně po zadržení přiznávají. Přesto, že případ vypadá jako běžná vražda ze žárlivosti, přijíždí po pár dnech televizní reportér Richard natáčet reportáž o smrti 17-ti leté dívky. Ani on sám netuší, co ho vlastně nap řípadu zaujalo. Jedná se přece o běžnou vraždu, kterých zpracoval už tolik! Cítí ovšem, že na tomto případu je něco „jinak“. Přemýšlí nad symbolikou smrti dospívající dívky, která byla ubita a ubodána svým bývalým nápadníkem a jeho přáteli před okny svých rodičů. 

Běžná rutina připravované reportáže se postupně mění v dramatický a temný příběh plný bolesti a brutality. Richard se svým štábem rozplétá tenké nitky vztahů v rodinách oběti i vrahů, jejich přátel a známých. Jednotlivé části mozaiky do sebe pomalu zapadají a vytváří zvláštní a temný obraz, kterému nikdo nechce uvěřit. Reportér se s osudovou capoteovskou tvrdošíjností nechává příběhem unášet.

Největší strach máme z obrazů, které se odehrávají v nás a proto se Richard stává součástí podivné pokroucené reality podivné „partičky“ mladých. Poprvé v životě se začíná bát, ale stejně tak ví, že se nemůže zastavit. Minul poslední bod návratu a tak už žádná cesta zpět nevede a pravda si ho najde sama…

Vrazi jsou ve vězení, štáb dokončil svou reportáž, život se vrací do normálních kolejí a někde v ulicích… 

Chce někdo vůbec znát pravdu, když jen její tušení vyvolává tolik strachu?


PODPOŘTE AUTORA I PROJEKT Kostějův svět jakoukoli částkou.

číslo účtu Unicredit bank 1174457013/2700

IBAN: CZ20 2700 0000 0011 7445 7005

SWIFT/BIC: BACXCZPP

Stav konta: 2 100 Kč


error

Podpořte nás sdílením - DÍKy

RSS
Follow by Email